Tisztelt Lakáspályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idején kiírt lakáspályázatokkal kapcsolatban személyes egyeztetésre nincs lehetőség. Bővebb felvilágosítást kizárólag telefonon lehet kérni az 53/505-247-es számon, ahol munkatársaink hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30 között, pénteken 8.00-14.00 között állnak az ügyfelek rendelkezésére. A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok továbbra is letölthetők honlapunkról, illetve irodánk előterében kihelyezésre kerülnek, ahonnan elvihetők.

A pályázatokat a hirdetményben meghatározott nyomtatványon írásban, a szükséges igazolásokkal együtt lezárt borítékban kell elhelyezni a VÁRVAG Nonprofit Kft. (Cegléd, Gubody u. 28.) bejárati ajtaján található postaládában, a hirdetményben megadott határidőig. Átvételi elismervényt igény esetén elektronikus dokumentum formájában utólagosan biztosítunk.

A lakáspályázatokhoz mellékelni szükséges a következőket:

  • A pályázó(k) és a vele együttköltöző személy(ek) munkáltató által kiállított 30 napnál nem régebbi 3 havi nettó jövedelemének igazolása, ezen kívül minden egyéb jövedelem igazolása (családi pótlék, GYES, nyugdíj, tartásdíj stb.), vállalkozó esetében NAV igazolás.
  • Igazolás arról, hogy a szolgáltatók felé közüzemi díj, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal felé adó, valamint a Hasznosító felé a pályázat benyújtását megelőző időszakra bérleti, használati díj és más tartozása nincs.

Ha a pályázó nem áll szerződében közüzemi szolgáltatóval, akkor erről egy általa írt nyilatkozatot kell mellékelni a pályázathoz.

A pályázó(k)nak csatolni szükséges adóigazolást, amelyet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Irodájától lehet beszerezni. Az Adóhatósági Iroda a veszélyhelyzet idején nem tart személyes ügyfélfogadást, ezért az igazolást Ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton lehet igényelni. A postai igényléshez szükséges Kérelem nyomtatvány ugyancsak letölthető honlapunkról, illetve irodánk előterében is kihelyezésre kerül a pályázati nyomtatványokkal együtt.