Városüzemeltetés és fizetőparkoló üzemeltetés

Szervezeti egység vezető

(az adott munkaszervezeti egység munkavállalóinak
munkavégzését koordináló munkavállaló):

Városüzemeltetés: Turcsik István

Parkolás: Mihály Vilmos

Tevékenységek

  • részvétel a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési feladatok végrehajtásában a Polgármester utasításai alapján
  • Cegléd Város közigazgatási területén lévő földutak karbantartása
  • Köztisztasági feladatok koordinálása, Cegléd Város Önkormányzatának a városi köztisztasági feladatok ellátására kötött szerződés szakmai teljesítésének igazolása,
  • Káresetek megelőzése, feltárása
  • Házszámtáblák árusítása
  • Utcanév- és közúti jelzőtáblák beszerzése, kihelyezése, karbantartása, pótlása
  • Útburkolati jelek felfestése
  • Fizetőparkoló üzemeltetése külön szerződés alapján: Cegléd Város közigazgatási területén belül a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítását célzó közszolgáltatást látja el Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolók előírásáról szóló többször módosított 13/1999 (V.1) Ök. rendelete alapján.

Telefon: 06/53-505-241
Fax: 06/53-505-249