Vagyongazdálkodás, pénzügy és munkaügy

Szervezeti egység vezető

(az adott munkaszervezeti egység munkavállalóinak
munkavégzését koordináló munkavállaló):

Retkes Mária

Tevékenységek:

Pénzügy:

 • A Kft. pénzforgalmának lebonyolítása (átutalások)
 • A házipénztár készpénzforgalmának lebonyolítása, pénzszállítások intézése
 • Beérkező, kimenő számlákkal kapcsolatos feladatok.
 • Vevő fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a behajtásra
 • Szállítói késedelmi kamat követelések nyilvántartása, kiegyenlítése
 • Statisztikai adatszolgáltatás a gazdálkodáshoz kapcsolódóan
 • NAV-val és egyéb adóhatóságokkal való kapcsolattartás, bevallási kötelezettségek teljesítése
 • Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel (szolgáltatások figyelemmel kísérése)
 • A Kft. számviteli feladatainak ellátása (könyvelés)
 • A controlling rendszer kialakítása, működtetése
 • Költségvetési kötelezettségek teljesítése
 • Éves gazdasági és pénzügyi tervek elkészítése, figyelemmel kísérése, értékelése
 • Gazdasági terv- és tényadatok feldolgozása, elemzése, értékelése
 • Közbeszerzési eljárás lebonyolítása
 • A Kft. pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, pénzügyi helyzetértékelési anyagok összeállítása
 • Az ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti és üzemeltetési díjakra vonatkozó, valamint egyéb értékesítéssel kapcsolatos számlák elkészítése
 • Az ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti és üzemeltetési díjakkal, valamint egyéb értékesítéssel kapcsolatos hátralékok nyilvántartása, kezelése
 • Számviteli szabályzatok készítése, aktualizálása
 • Adatszolgáltatások a gazdálkodásról a tulajdonos önkormányzat részére
 • Feladatkörhöz kapcsolódó vállalkozási és egyéb szerződések elkészítése
 • Adatszolgáltatás a bankok felé a fennálló hiteltartozással kapcsolatban
 • A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, feltöltése, közzététele
 • A közhasznúsági melléklet elkészítése
 • Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval,
 • Könyvvizsgálati anyagok előkészítése
 • Likviditási folyamatok figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés az ügyvezető felé

Vagyongazdálkodás:

 • Céges gépjárművek műszaki adatainak kezelése
 • Biztosítások kezelése

Telefon: 06-53/505-240
Fax: 06-53/505-249


Közfoglalkoztatás:

 • Városi közfoglalkoztatási terv elkészítése
 • Közfoglalkoztatási kérelmek elkészítése, benyújtása
 • Közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződések megkötése
 • Közfoglalkoztatottak irányítása, ellenőrzése
 • Közfoglalkoztatási programok havi elszámolásainak elkészítése
 • Közfoglalkoztatási programok záró beszámolóinak elkészítése
 • Szabálysértési eljárásban közérdekű munkára ítéltek kezelése
 • Büntető eljárásban közérdekű munkára ítéltek kezelése
 • Folyamatos kapcsolattartás a Foglalkoztatási Osztályokkal a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében

Ipari park üzemeltetés:

 • Üzemeltetési szolgáltatások biztosítása az Ipari parkban működő vállalkozások részére
 • Záróbeszámoló készítése

Munkaügy:

 • Üres álláshelyek betöltése: munkaszerződések, tájékoztatók, munkaköri leírások elkészítése, nyilvántartások vezetése, hatóságok felé kötelező bejelentések megtétele, mindazon feladat elvégzése, ami az Mt. szerint a munkáltató és a munkavállaló jogviszonyát szabályozza
 • A munkakör ellátásához szükséges okmányok, megbízások kezelése
 • A munkavállaló/közfoglalkoztatott foglalkozás-egészségügyi alkalmasságának kezelése
 • A munkavállaló munka- és tűzvédelmi oktatása
 • A munkavállaló/közfoglalkoztatott részére egyéni védőeszköz biztosítása
 • A munkavállaló/közfoglalkoztatott részére munkaruházat biztosítása
 • Egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó munkavállalók alkalmazása
 • Közérdekű önkéntes tevékenység biztosítása
 • Kötelezően előírt munkaügyi statisztikák elkészítése
 • Kötelezően előírt társadalombiztosítási statisztikák elkészítése
 • Rendkívüli munkavégzés kezelése
 • Készenléti munkaidő kezelése
 • Tanulók közösségi szolgálatának kezelése
 • Bérszámfejtés (munkabér kifizetés) teljesítése
 • Letiltások teljesítése
 • TB ügyintézés: munkavállalók/közfoglalkoztatottak keresőképtelenségének kezelése
 • Üzemi baleset kezelése
 • Hatóságokkal való kapcsolattartás

Telefon: 06-53/505-243
Fax: 06-53/505-249