Vagyongazdálkodás, pénzügy, munkaügy, könyvelés

Szervezeti egység vezető

(az adott munkaszervezeti egység munkavállalóinak
munkavégzését koordináló munkavállaló):

Retkes Mária

Tevékenységek

 • vagyon és lakásgazdálkodási koncepció kidolgozása,
 • pályázatok előkészítése, lebonyolítása,
 • önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos pályázati eljárások, árverések bonyolítása, szerződéskötések előkészítése, óvadékok kezelése
 • Cegléd Város Önkormányzat tulajdonát képző képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésre előkészítése (tulajdoni lap, vázrajz beszerzése, pályáztatás, versenyeztetés,
 • értékbecslés, telekalakítás, áralku, szerződése tervezet elkészítése)
 • Bejövő számlák érkeztetése, iktatása,
 • közüzemi szolgáltatókkal szerződések kezelése, bejövő számlák, tartalmi –szakmai ellenőrzése és az ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti és üzemeltetési díjakra vonatkozó számlák elkészítése, továbbítása, hátralékok nyilvántartása, kezelése,
 • az önkormányzati ingatlantulajdonban bekövetkező vagyonköri változások átvezetése, tulajdonos képviseletében eljárás Földhivatal, Kormányhivatal, stb. felé,
 • közbeszerzési eljárás lebonyolítása,
 • Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok telekalakításával kapcsolatos feladatok,
 • A társaság tulajdona védelmével kapcsolatos jogszabályok, utasítások végrehajtása.
 • Káresetek megelőzése, feltárása.
 • Irodabútor-szükségletek összeállítása, irodabútorok beszerzése, szétosztása, nyilvántartása.
 • A társaság pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, a pénzügyi helyzet értékelési anyagok összeállítása.
 • Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel, a szolgáltatások figyelemmel kísérése.
 • A társaság pénzforgalmának lebonyolítása (átutalások, beszedési megbízások).
 • Pénzkezelési szabályzat karbantartása.
 • A házipénztár készpénz forgalmának lebonyolítása, pénzszállítások intézése.
 • Költségvetési kötelezettségek teljesítése.
 • Az üzleti forgalomhoz és a külföldi utazásokhoz szükséges külföldi fizetőeszközök biztosítása.
 • Külkereskedelmi szerződések teljesítésével járó nemzetközi fizetések lebonyolítása.
 • Kimenő számlákkal, beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése.
 • Fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a behajtásra.
 • Vevői késedelmi kamatok számítása, behajtása.
 • Szállítói késedelmi kamat követelések nyilvántartása, kiegyenlítése.
 • Fizetési viták rendezése.
 • A társaság könyvelésének és egyéb számviteli, bérelszámolási, munkaügyi feladatainak ellátása.
 • A középtávú és éves gazdasági tervek, valamint a negyedéves operatív tervek elkészítése, a teljesítésének értékelése, elemzése.
 • Részvétel a tervkoncepciók, tervfeladatok kialakításban.
 • A tervfejezetek kidolgozásának koordinálása, azok összhangjának biztosítása, és döntésre előkészítése.
 • Controlling rendszer kialakítása, működtetése, karbantartása.
 • Vezetői információrendszer kialakítása, karbantartása.
 • A létszám, a bér, a termelés alakulásának figyelemmel kísérése és javaslatkészítés a beavatkozási döntésekre.
 • A Központi Statisztikai Hivatal és más hatóságok által kötelezően előírt statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elemzésének megszervezése és irányítása, a statisztikai adatszolgáltatás, valamint a belső tájékoztatás ellátása.
 • Részvétel a beruházások és fejlesztések gazdasági megalapozásában, várható gazdasági hatásának elemzésében.
 • Gazdasági terv- és tényadatok feldolgozása, elemzése, értékelése.
 • Költségelemzés
 • Beruházások, fejlesztések gazdaságossági értékelése.
 • A társaság egészének, valamint az egyes üzletágak gazdasági értékelése.
 • A társaság pénzügyi tervének elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése.
 • Likviditási tervek készítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése.
 • A társaság pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, a pénzügyi helyzet értékelési anyagok összeállítása.
 • Gondoskodás a társaság fizetőképességének megtartásáról.
 • Munkaügyi feladatok ellátása: munkaszerződések, tájékoztatók, munkaköri leírások elkészítése, nyilvántartások vezetése, hatóságok felé kötelező bejelentések megtétele, mindazon feladat elvégzése, ami az Mt. szerint a munkáltató és a munkavállaló jogviszonyát szabályozza.
 • A társaság számviteli feladatainak ellátása /könyvelés/
 • Bérszámfejtés
 • TB ügyintézés
 • NAV-val és egyéb hatóságokkal való kapcsolattartás, jelentési kötelezettségek teljesítése.

Telefon: 06/53-505-240
Fax: 06/53 505-249