Titkárság, pénzügy

Szervezeti egység vezető

(az adott munkaszervezeti egység munkavállalóinak
munkavégzését koordináló munkavállaló):

Bányai Katalin

Tevékenységek

 • Az alapító határozatainak nyilvántartása, végrehajtásának ellenőrzése
 • A beérkező posta bontása, iktatása, kézbesítése.
 • Kimenő ügyiratok iktatása.
 • A postázási feladatok, a kézbesítő munkájának szervezése.
 • Az ügyvezető határidős feladatainak nyilvántartása.
 • Az ügyvezető ügyfél-forgalmának lebonyolítása.
 • Titkos ügyiratok kezelése, iktatása, kézbesítése és irattárazása.
 • Iratok sokszorosítása.
 • Irattár kialakítása, kezelése, iktatóprogram kezelése
 • Szabályzatok, utasítások nyilvántartása.
 • Bélyegzők beszerzése, nyilvántartása, selejtezése.
 • Iratselejtezések végrehajtása.
 • Ügyintézők határidős iktatott ügyeinek nyilvántartása
 • Adminisztrációs feladatok elvégzése.
 • Rendezvények megszervezése, lebonyolítása.
 • Irodaszerek igényeinek összegyűjtése, beszerzése.
 • A telefonközpont működtetése, a karbantartás intézése.
 • Felügyelőbizottság adminisztratív feladatainak ellátása
 • Együttműködés, kapcsolattartás a megbízott adatvédelmi feladatot ellátó céggel, annak szakemberével.

Telefon: 06/53-505-240
Fax: 06/53-505-249