Titkárság

Szervezeti egység vezető

(az adott munkaszervezeti egység munkavállalóinak
munkavégzését koordináló munkavállaló):

Albert Szilvia

Tevékenységek:

 • Iktatóprogram kezelése
 • A beérkező posta bontása, iktatása, kézbesítése
 • Kimenő ügyiratok iktatása
 • Postázási feladatok
 • Titkos ügyiratok kezelése, iktatása, kézbesítése és irattárazása
 • Iratok sokszorosítása
 • Irattár kialakítása, kezelése
 • Iratselejtezések végrehajtása
 • Ügyintézők határidős iktatott ügyeinek nyilvántartása
 • Az ügyvezető határidős feladatainak nyilvántartása
 • Az ügyvezető ügyfélforgalmának lebonyolítása
 • Vezetői megbeszélések emlékeztetőinek készítése, nyilvántartása
 • Ügyvezetői adminisztrációs feladatok elvégzése
 • Az Alapító határozatainak nyilvántartása, végrehajtásának ellenőrzése
 • Határozatok könyvének vezetése
 • Felügyelőbizottság adminisztratív feladatainak ellátása
 • A Kft. szervezeti egységei és az adatvédelmi tisztviselő közötti kapcsolattartás koordinálása, munkavégzés során az adatvédelmi tisztviselő munkavégzésének segítése és támogatása
 • Belső szabályzatok, ügyvezetői utasítások nyilvántartása
 • A Társaság belső kommunikációs feladatainak kivitelezése
 • A Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági rendszerének, információbiztonsági rendszerének, megfelelőségi tanácsadói (ideértve integritás tanácsadói rendszert) rendszerének, belső ellenőrzési rendszerének működtetésével kapcsolatos alapvető koordinációs feladatok ellátása
 • Közreműködés a Jogi tanácsadóval az adminisztratív teendők ellátásában
 • Rendszeradminisztrátori feladatkörben az informatikai adminisztrációval kapcsolatos feladatok ellátása

Kommunikáció:

 • A VÁRVAG Nonprofit Kft. internetes honlapjának folyamatos karbantartása, kezelése, ügyvezetővel egyeztetett tartalom megjelenítése
 • A cég kommunikációs feladatainak kivitelezése, cikkek írása
 • A weboldalon információk közlése
 • A weboldalra felkerülő cikkek összehangolása
 • Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos hirdetések ügyintézése
 • Lakossági tájékoztatások közzététele

Telefon: 06-53/505-240
Fax: 06-53/505-249