Közterület fenntartás, gépjárműpark üzemeltetés és karbantartás

Szervezeti egység vezető

(az adott munkaszervezeti egység munkavállalóinak
munkavégzését koordináló munkavállaló):

Turcsik István

Tevékenységek:

Közterület fenntartás:

  • Közbeszerzési szerződéssel le nem fedett önkormányzati tulajdonú zöldterületek karbantartása, gondozása
  • Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági és egyéb beépítetlen területek kaszálása, gyommentesítése
  • Bel- és külterületi járdák és kerékpárutak melletti zöldterületek kezelése
  • Részvétel a városi csapadékvíz elvezető rendszer, G-1 csatorna üzemeltetési feladataiban, árok mederfenék tisztítás, karbantartás, iszaptalanítás
  • Házszámtáblák árusítása
  • Utcanév táblák és közúti jelzőtáblák beszerzése, kihelyezése, karbantartása, pótlása
  • Kőrösi úti telephely őrzés védelmi tevékenységének ellenőrzése

Gépjárműpark üzemeltetés és karbantartás:

  • A Társaság tulajdonát képező, közterület fenntartási feladatok ellátása során használt munkagépek és gépjárművek karbantartási, javítási feladatainak elvégzése
  • Munkagépek és gépjárművek műszaki vizsgáztatása
  • Munkavégzés során a géppark működésének koordinálása

Telefon: 06-53/505-240
Fax: 06-53/505-249