Takarítás és nem lakáscélú bérlemények

Szervezeti egység vezető

(az adott munkaszervezeti egység munkavállalóinak
munkavégzését koordináló munkavállaló):

Miklós József

Tevékenységek

A Polgármesteri Hivatal épületének takarítása, gondnoksági teendői egy részének ellátása:

 • Az épület belső területének és üdvarának takarítása, virágok, dísznövények ültetése.

A VÁRVAG Nonprofit Kft. részére végzett gondnoksági feladatok:

 • irodaszer-beszerzés,
 • napi használatából fakadó kis javítások,
 • Székhely, telephely biztonsági rendjének kialakítása és ellenőrzése.
 • A társaság tulajdona védelmével kapcsolatos jogszabályok, utasítások végrehajtása.
 • Káresetek megelőzése, feltárása.
 • Irodabútor-szükségletek összeállítása, irodabútorok beszerzése, szétosztása, nyilvántartása.
 • Takarítási feladatok intézése, az üzemeltetés (fűtés, világítás, telefon, WC) biztosítása.
 • Gondoskodás az üzemeltetési problémák megszüntetéséről.
 • Munkaruha, öltöző biztosítása

Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozóan bérleményüzemeltetés:

 • önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti szerződésének elkészítése, módosítása, megszüntetése, kezelése, pályázati eljárások, versenyeztetési eljárások lebonyolítása,
 • a bérleti szerződésből következő bérbeadói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése,
 • a helyiségek bérleti jogviszonyából, hasznosításából származó bérleti díja, szolgáltatási és egyéb díjak számlázása, előírása, nyilvántartása, beszedése és behajtása
 • a bérbeadó hozzájárulási jogkörének gyakorlása,
 • társasházak közgyűlésein az Önkormányzat képviselete, valamint a tulajdonost megillető jogok gyakorlása, az Önkormányzat képviseletében és meghatalmazásával,
 • a helyiségek birtokba adása, átadása és a bérleti jogviszony megszűnése esetén azok visszavétele,
 • a bérlethez kapcsolódó külön szolgáltatások szervezése, igény szerinti biztosítása,
 • a helyiségek karbantartása, állagmegóvása az Lt. Rendelkezéseinek megfelelően,
 • a helyiségek felújításával (az ingatlan egészére illetve egy vagy több fő szerkezetére kiterjedő időszakonként szükségessé váló olyan munkák végzése, amelyek az eredeti műszaki állapotot –megközelítően vagy teljesen visszaállítják), korszerűsítésével kapcsolatos feladatok tervezése,
 • felújítási és hasznosítási terv készítése és benyújtása a KT. rendelet alapján képviselő-testületi jóváhagyására,
 • a helyiség szükség szerinti, de legalább évente egyszeri ellenőrzése a szándékos károkozás, illetve rendeltetésszerű használat tekintetében, az ellenőrzés nyilvántartása,
 • éves helyiségstatisztika összeállítása, továbbítása,
 • kényszer-költöztetéseknél, életveszélyes épületekből költöztetéseknél közreműködés,
 • vagyon és helyiséggazdálkodási koncepció kidolgozása,
 • az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos bérleti és közüzemi díjtartozások behajtására, valamint a lakások és helyiségek kiürítésére vonatkozó peres eljárások kezdeményezése, kezelése.
 • ügyfélfogadás,
 • bejelentések, panaszok intézése.
 • Káresetek megelőzése, feltárása
 • Gondoskodás az üzemeltetési problémák megszüntetéséről.
 • helyiségek hibabejelentésének felvétele, hibaelhárításra megrendelő elkészítése, szükség esetén vállalkozóval szerződéskötés előkészítése, egyéb bérlői bejelentések ügyintézése,
 • intézményi felújítások bonyolítása, külön a tulajdonos eseti megbízása alapján.

Telefon: 06/53-505-248
Fax: 06/53-505-249