Ingatlangazdálkodás

Szervezeti egység vezető

(az adott munkaszervezeti egység munkavállalóinak
munkavégzését koordináló munkavállaló):

Pomázi István

Tevékenységek:

Lakáscélú bérlemények:

 • Önkormányzati lakás bérbeadása szociális rászorultság alapján
 • Önkormányzati lakás bérbeadása nem szociális rászorultság alapján
 • Önkormányzati lakás bérbeadása közérdekből
 • Önkormányzati lakás bérbeadása átmeneti időre
 • Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása szociális rászorultság alapján
 • Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása nem szociális rászorultság alapján
 • Önkormányzati lakás értékesítése elővásárlásra jogosult bérlő részére
 • Önkormányzati lakás értékesítése pályázat útján
 • Önkormányzati lakás bérlőjének lakbértámogatása
 • Önkormányzati lakást bérlő lakbérhátralékának megfizetésére részletfizetés engedélyezése
 • Önkormányzati lakás rendeltetésszerű használatának ellenőrzése
 • Lakásbérleti szerződés felmondásának ügyintézése
 • Üres önkormányzati lakás szolgáltatói szerződéseinek megkötése, megszüntetése
 • Önkormányzat, mint tulajdonos képviselete társasházi közgyűléseken
 • Önkormányzati tulajdonú társasházak közös képviselete
 • Társasház közös képviselőjének értesítése önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének változásáról
 • Közművekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, kapcsolattartás

Üzemeltetés, felújítás:

 • Önkormányzati lakás Lakástörvény szerinti karbantartása, állagmegóvása
 • Önkormányzati lakás felújítása, korszerűsítése
 • Önkormányzati lakás karbantartása bérlői jelzés alapján
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása tulajdonos eseti megbízása alapján

Telefon: 06-53/505-247
Fax: 06-53/505-249


Nem lakáscélú bérlemény:

 • Önkormányzati nem lakáscélú helyiség bérbeadása
 • Önkormányzati nem lakáscélú helyiség bérleti szerződés hosszabbítása
 • Önkormányzati nem lakáscélú helyiség ingyenes használatba adása közérdekből
 • Önkormányzati nem lakáscélú helyiség közérdekű célú bérbe adása
 • Önkormányzati nem lakáscélú helyiség pályázat nélküli 6 hónapos bérbe adása
 • Önkormányzati nem lakáscélú helyiség értékesítése
 • Önkormányzati nem lakáscélú helyiség értékesítése elővásárlással élő bérlő részére
 • Önkormányzati nem lakáscélú helyiség albérletbe adásának ügyintézése
 • Önkormányzati nem lakáscélú helyiség bérleti jogának átruházása
 • Önkormányzati nem lakás célú helyiség bérlő bérleti díj hátralékának megfizetésére részletfizetés engedélyezése
 • Önkormányzati nem lakás célú helyiség rendeltetésszerű használatának ellenőrzése
 • Nem lakás célú bérleti szerződés felmondásának ügyintézése
 • Üres önkormányzati nem lakás célú helyiség szolgáltatói szerződéseinek megkötése, megszüntetése
 • Önkormányzat, mint tulajdonos képviselete társasházi közgyűléseken
 • Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlan közös képviselete
 • Társasház közös képviselőjének értesítése önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérlőjének változásáról
 • Közművekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, kapcsolattartás

Takarítás és saját iroda üzemeltetése:

 • A Polgármesteri Hivatal épületének külön szerződés szerinti takarítása
 • A VÁRVAG Nonprofit Kft. részére végzett gondnoksági feladatok ellátása

Telefon: 06-53/505-248
Fax: 06-53/505-249


Egyéb ingatlanok bérbeadása, értékesítése:

 • Termőföld haszonbérbe adása (pályáztatás lebonyolítása)
 • Bérleti szerződések előkészítése (termőföldnek nem minősülő ingatlan)
 • Termőföld adásvételének ügyintézése
 • Beépítetlen ingatlanok adásvétele, cseréje
 • Ingatlan tulajdonjogának szerzése, ingatlan vásárlás
 • Pályáztatás lebonyolítása
 • Telekalakítással kapcsolatos feladatok
 • Adatszolgáltatás
 • Földhivatali ügyintézés

Telefon: 06-53/505-244
Fax: 06-53/505-249