Jogi tanácsadó

Szervezeti egység vezető

(az adott munkaszervezeti egység munkavállalóinak
munkavégzését koordináló munkavállaló):

Dr. Kovács Éva

Tevékenységek:

  • Peres eljárásokat megelőző felszólítások, felhívások előkészítése
  • Önkormányzati tulajdonú területek haszonbérleti szerződéseivel összefüggő jogi segítség nyújtása
  • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos előterjesztések munkavállalók általi előkészítésének törvényességi szempontból történő felülvizsgálata
  • (Társaság által előkészítendő) képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri előterjesztések munkavállalók általi előkészítésében jogi segítség nyújtása
  • Önkormányzat által engedményezett bérleti díj és közüzemi tartozások behajtásával kapcsolatos ügyekben eljárás
  • Az ügyvezető által meghatározott jogi tevékenység elvégzése

Telefon: 06-53/505-240
Fax: 06-53/505-249