Ipari park üzemeltetés, Közfoglalkoztatás

Szervezeti egység vezető

(az adott munkaszervezeti egység
munkavállalóinak munkavégzését
koordináló munkavállaló):

Sziklainé Vámos Judit

Tevékenységek

 • Megtervezi a város közfoglalkoztatását, külön megállapodás alapján
 • összegyűjti és rendszerezi a potenciális munkáltatók közfoglalkoztatási igényeit,
 • a munkáltatói igények alapján kiválasztja az igényeknek megfelelő közfoglalkoztatásba bevonhatók körét,
 • nyomon követi a foglalkoztatási lehetőségeket, azok változásait és a közfoglalkoztatás jogi hátterét,
 • foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra utalja a potenciális munkavállalókat,
 • elkészíti a munkaerőigény-bejelentő dokumentációt,
 • elkészíti és megköti a közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződéseket,
 • havonta elkészíti a pályázati foglalkoztatási kérelmekben foglalt tartalommal azokat a munkáltatói jelentéseket, melyek a foglalkoztatás pénzügyi finanszírozásához szükségesek,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a jegyzővel és a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében.
 • Biztosítja a munkavégzéshez szükséges eszközöket.
 • Irányítja, beosztja, ellenőrzi a munkavállalókat a hatékony munkavégzés érdekében.
 • Ipari park működtetése.
 • megbízási, szolgáltatási szerződések megkötése
 • üzemeltetés:
 • hó eltakarítás,
 • parkgondozás
 • kapcsolattartás
 • marketing

Telefon: 06/53-505-243
Fax: 06/53-505-249