Cegléd Város Önkormányzatának 7/2014 (III.27) Ök. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő piacról a 9/2015. (III. 26.) és a 43/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításaival, valamint a VÁRVAG Nonprofit Kft., mint Üzemeltető által kiadott Belvárosi piac Működési szabályzata alapján a VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 275/6  (283/2, 275/2) helyrajzi számú a természetben Cegléd, Kossuth tér 4.szám alatti  a Belvárosi piac nyitott új (beton) tetős részen található 1 sor  2. asztal bérbe adására.

Az asztal előre egyeztetett időpontban megtekinthetők: VÁRVAG Nonprofit Kft. mérlegház iroda 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. minden nap 08:00-12:00

telefon: 06/30 616-2417

A pályázatot írásban, minden asztalra külön íven leadott pályázattal kell benyújtani.

2024. július 31. 10:00 óráig

a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Hétfőtől – Csütörtökig 13:00-16:30, Pénteken 9:00-12:00) Cegléd, Gubody u. 28.

Az elárusítóhelyen kizárólag, zöldség-gyümölcs, élelmiszer, virág értékesítése folytatható.

A termék értékesítéséhez szükséges hatósági engedélyekkel kell rendelkeznie az értékesítőnek

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
  • cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi számát cégek esetén cégkivonatot és a képviselő aláírási címpéldányát, őstermelői FELÍR számot, kistermelői regisztrációs számát, és az ezeket igazoló okiratot a pályázó a pályázat benyújtása előtt (az eredeti okiratot) helypénzszedőnek / piaci ügyintézőnek köteles bemutatni
  • az asztal általa tervezett felhasználási célját,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy „Belvárosi piac nyitott új (beton) tetős részen található (kiválasztott)…… sor illetve asztal (szám) ………….bérbe adására pályázat”.

Amennyiben egy személy több pályázatot nyújt be úgy a pályázatokat teheti egy borítékba ( pályázati kiírásonként), de a borítékra rá kell írnia, hogy hány pályázatot tartalmaz. Több érvényes pályázat esetén a legjobb ajánlatot adó pályázó nyer. Egy asztalra több azonos feltételeket vállaló pályázat esetén a helyszínen megtartott sorsolással történik a döntés. A pályázat kiírója fenntartja indoklás nélküli pályázat érvénytelenítéséhez a jogát.

Az asztal bérleti díja 6.600,-Ft + ÁFA/hó, mindösszesen 8.382,-Ft 

Az óvadék összege 3 havi bruttó bérleti díj: 25.145,-Ft

Ezen összeget a szerződéskötéssel egyidejűleg kell befizetni. 

A pályázat bontás és tárgyalás helye: 2700 Cegléd, Gubody u. 28. 

ideje: 2024. július 31. napja 10:00 óra

A pályázat bontáson és versenytárgyaláson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, a távolmaradása nem akadályozza a versenytárgyalás megtartását.

A bérleti jogviszony időtartama: maximum naptári év december 31.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány az üzemeltető piacon lévő Mérlegházi irodájában átvehető, valamint a www.varvag.hu honlapról letölthető.