Cegléd Város Önkormányzatának 7/2014 (III.27) Ök. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő piacról a 9/2015. (III. 26.) és a 43/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításaival, valamint a VÁRVAG Nonprofit Kft., mint Üzemeltető által kiadott Belvárosi piac Működési szabályzata alapján a VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 275/6  (283/2, 275/2) helyrajzi számú a természetben Cegléd, Kossuth tér 4.szám alatti  a Belvárosi piac csarnokában található V. számú 20,7 m2 nagyságú terület bérbeadására.

A terület előre egyeztetett időpontban megtekinthetők: VÁRVAG Nonprofit Kft. mérlegház iroda 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. minden nap 08:00-12:00

telefon: 06/30 616-2417

A pályázatot írásban kell benyújtani

2024. július 31. 10:00 óráig

a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Hétfőtől – Csütörtökig 13:00-16:30, Pénteken 9:00-12:00) Cegléd, Gubody u. 28.

Az elárusítóhelyen kizárólag, zöldség-gyümölcs, élelmiszer, virág értékesítése folytatható.

A termék értékesítéséhez szükséges hatósági engedélyekkel kell rendelkeznie az értékesítőnek

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
  • cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi számát cégek esetén cégkivonatot és a képviselő aláírási címpéldányát, őstermelői FELÍR számot, kistermelői regisztrációs számát, és az ezeket igazoló okiratot a pályázó a pályázat benyújtása előtt (az eredeti okiratot) helypénzszedőnek / piaci ügyintézőnek köteles bemutatni
  • a terület általa tervezett felhasználási célját,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy „Belvárosi piac csarnokában található V. számú 20,7 m2 nagyságú terület bérbe adására pályázat”.

Amennyiben egy személy több pályázatot nyújt be úgy a pályázatokat teheti egy borítékba (pályázati kiírásonként), de a borítékra rá kell írnia, hogy hány pályázatot tartalmaz. Több érvényes pályázat esetén a legjobb ajánlatot adó pályázó nyer. Egy asztalra több azonos feltételeket vállaló pályázat esetén a helyszínen megtartott sorsolással történik a döntés. A pályázat kiírója fenntartja indoklás nélküli pályázat érvénytelenítéséhez a jogát.

A terület bérleti díja 36.554,-Ft + ÁFA/hó, mindösszesen 46.425,-Ft

Az óvadék összege 3 havi bruttó bérleti díj: 139.275,-Ft

Ezen összeget a szerződéskötéssel egyidejűleg kell befizetni.

A pályázat bontás és tárgyalás helye: 2700 Cegléd, Gubody u. 28. 

ideje: 2024. július 31. napja 10:00 óra

A pályázat bontáson és versenytárgyaláson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, a távolmaradása nem akadályozza a versenytárgyalás megtartását.

A bérleti jogviszony időtartama: maximum naptári év december 31.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány az üzemeltető piacon lévő Mérlegházi irodájában átvehető, valamint a www.varvag.hu honlapról letölthető.