Cegléd Város Önkormányzatának 7/2014 (III.27) Ök. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő piacról a 9/2015. (III. 26.) és a 43/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításaival, valamint a VÁRVAG Nonprofit Kft., mint Üzemeltető által kiadott Belvárosi piac Működési szabályzata alapján a VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 275/6  (283/2, 275/2) helyrajzi számú a természetben Cegléd, Kossuth tér 4.szám alatti  a Belvárosi piacon található 9,51 m2 nagyságú üzlethelyiség megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség + üzlet előtti asztal együttes bérbeadására.

               

Az üzlet előre egyeztetett időpontban megtekinthető: VÁRVAG Nonprofit Kft. mérlegház iroda 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. minden nap 08:00-12:00

telefon: 06/30 616-2417

A pályázatot írásban kell benyújtani.

 

2023. szeptember 25. 10:00 óráig

 

a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Hétfőtől – Csütörtökig 13:00-16:30, Pénteken 9:00-12:00) Cegléd, Gubody u. 28.

 

A helyiségben folytatható tevékenységek:

  • Kiskereskedelem (47)
  • Vendéglátás (56)
  • Raktározás (5210)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
  • cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi számát cégek esetén cégkivonatot és a képviselő aláírási címpéldányát, őstermelői FELÍR számot, kistermelői regisztrációs számát, és az ezeket igazoló okiratot a pályázó a pályázat benyújtása előtt (az eredeti okiratot) helypénzszedőnek / piaci ügyintézőnek köteles bemutatni
  • az üzlet általa tervezett felhasználási célját,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

 

A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy „Belvárosi piacon található 9,51 m2 nagyságú üzlethelyiség megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség + üzlet előtti asztal együttes bérbe adására pályázat”.

 

Amennyiben egy személy több pályázatot nyújt be úgy a pályázatokat teheti egy borítékba ( pályázati kiírásonként), de a borítékra rá kell írnia, hogy hány pályázatot tartalmaz. Több érvényes pályázat esetén a legjobb ajánlatot adó pályázó nyer. Egy üzletre több azonos feltételeket vállaló pályázat esetén a helyszínen megtartott sorsolással történik a döntés. A pályázat kiírója fenntartja indoklás nélküli pályázat érvénytelenítéséhez a jogát.

Az üzlet + az előtte lévő asztal bérleti díja  35.000,-Ft + ÁFA/hó, mindösszesen 44.450,-Ft

Az óvadék összege 3 havi bruttó bérleti díj: 133.350,-Ft

Ezen összeget a szerződéskötéssel egyidejűleg kell befizetni.

A pályázat bontás és tárgyalás helye: 2700 Cegléd, Gubody u. 28.

ideje: 2023. szeptember 25. napja 10:00 óra

 

A pályázat bontáson és versenytárgyaláson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, a távolmaradása nem akadályozza a versenytárgyalás megtartását.

A bérleti jogviszony időtartama: maximum naptári év december 31.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány az üzemeltető piacon lévő Mérlegházi irodájában átvehető, valamint a www.varvag.hu honlapról letölthető.