A VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) mint Hasznosító, a többször módosított Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V.28.) KT. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

 

PÁLYÁZATOT

 

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 226 helyrajzi számú, természetben a

 

Cegléd, Kossuth Ferenc u. 2/A. szám alatt található 142 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására.

 

A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető (VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat Hétfőtől – Csütörtökig 8:00-16:30, Pénteken 8:00-14:00) 2700 Cegléd, Gubody u. 28., vagy telefon: 53/505-248).

 

A pályázatot írásban kell benyújtani, a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb 2020. augusztus 13-án (csütörtök) 16.00 óráig a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Hétfőtől – Csütörtökig 8:00-16:30, Pénteken 8:00-14:00) 2700 Cegléd, Gubody u. 28.

 

A helyiségben folytatható tevékenységek:

 • Kiskereskedelem (47)
 • Távközlés (61)
 • Vendéglátás (56)
 • Pénzügyi közvetítés (64)
 • Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (65)
 • Egyéb pénzügyi tevékenység (66)
 • Ingatlanügyletek (68)
 • Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység (69)
 • Reklám, Piackutatás (73)
 • Kölcsönzés, operatív lízing (77)
 • Egyéb humán egészségügyi ellátás (8690)
 • Oktatás (85)
 • Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás (82)

A helyiség az ott folytatni kívánt tevékenység folytatásához szükséges módon való kialakítása bérlő feladata, saját költségen.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Magánszemély esetén:

 • A pályázó adatait (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, lakcíme, adóazonosító jele)
 • A pályázó bérleti díjra vonatkozó ajánlatát a helyiségre, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási induló ár.
 • A helyiség felhasználási célját.
 • Igazolást arról, hogy a VÁRVAG Nonprofit Kft. felé, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé nincs tartozása.
 • Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Gazdasági társaság esetén:

 • három hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonatot.
 • A pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányának hiteles másolatát.
 • A pályázó bérleti díjra vonatkozó ajánlatát a helyiségre, amely nem lehet alacsonyabb, mint a kikiáltási induló ár.
 • A helyiség felhasználási célját.
 • Igazolást arról, hogy a VÁRVAG Nonprofit Kft. felé, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja felé, valamint a NAV felé nincs tartozása.
 • Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Egyéni vállalkozó esetén a fentiek mellett a vállalkozói igazolvány másolatát.

 

A bérleti díj minimális összege iroda, üzlethelyiség után (kikiáltási induló ár): 234.300-Ft+ÁFA/hó

 

Az óvadék összege 3 havi bruttó bérleti díj (kikiáltási induló ár szerint): 3 hó x 297.561.- Ft = 892.683.-Ft

Ezen összeget a szerződéskötéssel egyidejűleg kell befizetni.

A pályázat bontás és tárgyalás helye: 2700 Cegléd, Gubody u. 28.,

ideje: 2020. augusztus 17. napja (hétfő) 9:00 óra

A pályázat bontáson és versenytárgyaláson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, a távolmaradása nem akadályozza a versenytárgyalás megtartását.

A bérleti jogviszony időtartama: maximum 10 év.

 

A pályázat nyertese: aki a legmagasabb ajánlatot teszi.

Azonos összegű ajánlatot tartalmazó több érvényes pályázat esetén az egyenlő bérleti díj ajánlatot tevő pályázók között a pályázat bontását követően, előre egyeztetett időpontban, versenytárgyalásra kerül sor.

A versenytárgyaláson a bérleti díj összege bruttó 10.000.-Ft/hónap licitlépcsőben emelkedik a legmagasabb bérleti díj ajánlathoz képest. A pályázat nyertese ebben az esetben az a személy, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi.

 

Amennyiben az előírt határidőre csak egy pályázatot nyújtanak be, a tulajdonos a Hasznosító javaslatára döntést hozhat a bérbeadásról a pályázati eljárás továbbfolytatása nélkül, kettő vagy több azonos feltétellel rendelkező pályázat esetén, versenytárgyalást kell tartani a Hasznosító közreműködésével. A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.