Cegléd Város Önkormányzatának 7/2014 (III.27) Ök. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő piacról a 9/2015. (III. 26.) és a 43/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításaival, valamint a VÁRVAG Nonprofit Kft., mint Üzemeltető által kiadott Belvárosi piac Működési szabályzata alapján a VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 275/6  (283/2, 275/2) helyrajzi számú a természetben Cegléd, Kossuth tér 4.szám alatti  a Belvárosi piac nyitott új (beton) tetős részen található

1. sor          3,4,

2. sor         3,4,5,

3. sor         4,

4. sor         3,4,

5. sor         3,

11. sor       3,4,

13. sor      4,

14. sor      5,

19. sor      5,

22. sor     3,4,5 asztalok bérbe adására.

           

Az asztalok előre egyeztetett időpontban megtekinthetők: VÁRVAG Nonprofit Kft. mérlegház iroda 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. minden nap 08:00-12:00

telefon: 06/30 616-2417

A pályázatot írásban kell benyújtani, a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb

 

2020. szeptember 25. 10:00 óráig

 

a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Hétfőtől – Csütörtökig 13:00-16:30, Pénteken 9:00-12:00) Cegléd, Gubody u. 28.

Az elárusítóhelyen kizárólag, zöldség-gyümölcs, élelmiszer, virág értékesítése folytatható.

A termék értékesítéséhez szükséges hatósági engedélyekkel kell rendelkeznie az értékesítőnek

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
  • cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi számát cégek esetén cégkivonatot és a képviselő aláírási címpéldányát, őstermelői igazolványának számát, kistermelői regisztrációs számát, és az ezeket igazoló okirat másolatát, ( a pályázó a pályázathoz csatolás előtt az eredeti okiratot helypénzszedőnek / piaci ügyintézőnek köteles bemutatni )
  • az asztal általa tervezett felhasználási célját,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy „Belvárosi piac nyitott új (beton) tetős részen található (kiválasztott)….  sor illetve (asztal)….. szám bérbe adására pályázat”.

 

A pályázat bontáson és versenytárgyaláson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, a távolmaradása nem akadályozza a versenytárgyalás megtartását.

A bérleti jogviszony időtartama: minimum negyedév, maximum 2 év

 

A pályázat elbírálásánál elsődleges előnyt élvez az a pályázó, aki hosszabb távra kívánja bérelni az asztalt.

 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány az üzemeltető piacon lévő Mérlegházi irodájában átvehető, valamint a www.varvag.hu honlapról letölthető.