Cegléd Város Önkormányzatának 7/2014 (III.27) Ök. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő piacról a 9/2015. (III. 26.) és a 43/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításaival, valamint a VÁRVAG Nonprofit Kft., mint Üzemeltető által kiadott Belvárosi piac Működési szabályzata alapján a VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)

PÁLYÁZATOT

ír ki a Cegléd Város Önkormányzatának a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterületi 275/6  (283/2, 275/2) helyrajzi számú a természetben Cegléd, Kossuth tér 4.szám alatti  a Belvárosi piac nyitott új (beton) tetős részen található 1  sor  2 valamint a 18. sor 1-es asztal bérbe adására.

           

Az asztal előre egyeztetett időpontban megtekinthető: VÁRVAG Nonprofit Kft. mérlegház iroda 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. minden nap 08:00-12:00

telefon: 06/30 616-2417

A pályázatot írásban kell benyújtani, a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb

 

2020. szeptember 25. 10:00 óráig

 

a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Hétfőtől – Csütörtökig 13:00-16:30, Pénteken 9:00-12:00) Cegléd, Gubody u. 28.

 

Az elárusítóhelyen kizárólag, zöldség-gyümölcs, élelmiszer, virág értékesítése folytatható.

A termék értékesítéséhez szükséges hatósági engedélyekkel kell rendelkeznie az értékesítőnek

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
  • cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi számát cégek esetén cégkivonatot és a képviselő aláírási címpéldányát, őstermelői igazolványának számát, kistermelői regisztrációs számát, és az ezeket igazoló okirat másolatát, ( a pályázó a pályázathoz csatolás előtt az eredeti okiratot helypénzszedőnek / piaci ügyintézőnek köteles bemutatni )
  • az asztal általa tervezett felhasználási célját,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

 

A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy „Belvárosi piac nyitott új (beton) tetős részen található ……… sor ………….asztal bérbe adására pályázat”.

Az asztalok bérleti díja egyenként 5.458,-Ft + ÁFA/hó, mindösszesen 6.932,-Ft

 

Az óvadék összege 1 havi bruttó bérleti díj: 6.932,-Ft

Ezen összeget a szerződéskötéssel egyidejűleg kell befizetni.

 

A pályázat bontás és tárgyalás helye: 2700 Cegléd, Gubody u. 28.

 

ideje: 2020. szeptember 25. napja 10:00 óra

 

A pályázat bontáson és versenytárgyaláson a pályázó vagy meghatalmazottja részt vehet, a távolmaradása nem akadályozza a versenytárgyalás megtartását.

A bérleti jogviszony időtartama: minimum negyedév, maximum 2 év

A pályázat elbírálásánál elsődleges előnyt élvez az a pályázó, aki hosszabb távra kívánja bérelni az asztalt.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

 

A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány az üzemeltető piacon lévő Mérlegházi irodájában átvehető, valamint a www.varvag.hu honlapról letölthető.