Cegléd Város Önkormányzatának megbízása alapján a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, belterület 9711 hrsz-ú, 2194 m2 nagyságú, kivett anyaggödör megnevezésű, valóságban a Budai úton található ingatlan értékesítésére.