Cegléd Város Önkormányzatának megbízása alapján a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, belterület 6830/1 hrsz-ú, 769 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a Bulcsú utcában található ingatlan értékesítésére.