A vagyongazdálkodásról szóló 1/2018. (I.31) Ök. rendelet 16. § (5) bekezdésében Cegléd Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás alapján a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.), a Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Cegléd, belterületén található 9193 hrsz-ú 3391 m2 nagyságú, 0 AK értékű,  kivett beépítettlen terület megnevezésű ingatlant mezőgazdasági művelés céljára történő haszonbérbe adását hirdeti meg egyfordulós, nyilvános pályázattal.